Uavhengig kontroll
Uavhengig kontroll er et sentralt ledd i arbeidet med å sikre kvalitet og tilfredsstille lovkrav i byggebransjen. En slik kontroll innebærer normalt at en tredjepart, som ikke er involvert i utførelsen av arbeidet, gjennomfører systematiske vurderinger av prosjektets ulike faser. Dette kan inkludere alt fra kontroll av byggeteknisk prosjektering, til utførelsesfasen og ferdigstillelse. I Norge er behovet for uavhe...