Betydningen av ESG i moderne virksomhetsstyring
I en verden hvor miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) spørsmål stadig vekk tar en fremtredende plass i offentlige diskurser, har ESG-kriteriene blitt en navigasjonsstjerne for investorer og selskaper som ønsker å demonstrere deres ansvarlighet og bærekraftighet. Med stigende interesse for sosial rettferdighet, klimaendringer og etisk ledelse, blir ESG en uomgjengelig faktor for å tiltrekke se...